Sportraad

Leden kunnen de verslagen raadplegen via deze link

De Stedelijke Sportraad bestaat uit 4 instanties, de Algemene Vergadering, Raad van Sportambassadeurs, het Dagelijks Bestuur en werkgroepen. 

De Algemene Vergadering staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in sportbeleid, die sport met een brede kijk bekijkt, die geïnteresseerd is in wat er leeft in Torhout… Het hoofddoel van de Algemene Vergadering is om mensen samen te brengen rond sport en informatie uit te wisselen over de evoluties in het Vlaamse en Torhoutse sportlandschap.

De Raad van Sportambassadeurs wordt verkozen uit alle kandiderende leden door de Algemene Vergadering. De Raad bestaat uit minimum 7 en maximum 13 leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter. Binnen de Raad van Sportambassadeurs wordt er gestreefd naar een gendergelijkheid, dat wil zeggen dat minimum 1/3 van het andere geslacht moet zijn. De Raad van Sportambassadeurs verleent advies over sport aan het stadsbestuur. Sportambassadeurs hebben een ruime interesse in het algemeen sportbeleid van de stad en denken hierover mee over de clubgrenzen heen.

De dagelijkse werking van de Stedelijke Sportraad ligt in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Werkgroepen worden opgericht naar gelang de noden om een specifiek thema of onderwerp grondiger te onderzoeken en zo gefundeerd adviezen te kunnen afleveren aan het stadsbestuur.

Samenstelling