Reglement terrassen van horecazaken, geplaatst op het openbaar domein