Cultuurprijzen

Het Lokaal Bestuur Torhout en de Cultuurraad waarderen het cultuurleven door het uitreiken van tweejaarlijkse Cultuurprijzen. Het gaat om:

  1. De cultuurprijs voor een verdienstelijke vereniging uit het culturele werkveld in Torhout. De vereniging moet lid zijn van de Algemene Vergadering van Cultuurraad Torhout en werkzaam zijn op het grondgebied van Torhout. Zij wordt bekroond voor hun prestatie de afgelopen 2 jaar. 
  2. De cultuurprijs voor een cultureel ambassadeur: een verdienstelijke persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout die momenteel door zijn werk of inzet uitstraling aan het huidige socio-culturele leven in Torhout geeft. De laureaat is een ‘bezieler’ op cultureel vlak. Door zijn engagement kan hij mensen meer cultuur laten beleven, meer goesting geven in cultuur, cultuur promoten en uitdragen. Dit is niet noodzakelijk een ‘trekker’ maar kan ook een ‘ondersteuner’ zijn.
  3. De cultuurprijs voor een carrière, de Life Time Achievement voor de loopbaan van een persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout met een grote verdienste op het gebied van cultuur.
  4. De cultuurprijs voor een beloftevolle jongere (- 26 jaar/ jongerenwerking)op cultuurgebied : iemand/een groep die zich actief inzet voor jongerencultuur of cultuur in het algemeen in Torhout.

Regelgeving

Onderstaand vind je het reglement met daarin de afspraken, timing, ...