Aanvullend blijvend politiereglement op gemeentewegen betreffende het invoeren van snelheidsbeperkingen