Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een tonnagebeperking