Aanvullend blijvend politiereglement betreffende smalle doorgangen, verhoogde inrichtingen en asverschuivingen