Reglement aanvullend blijven politiereglement betreffende smalle doorgangen, verhoogde inrichtingen en asverschuivingen