Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Lokaal Bestuur Torhout is uw privacy onze prioriteit. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Via deze webpagina willen wij u informeren over de gegevens die wij verzamelen en wat wij hiermee doen. De verzameling en verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de media beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden waar u toestemming voor hebt gegeven. Voor het uitvoeren van onze wettelijke opdrachten en in het kader van het algemeen belang. Wanneer wij deze willen gebruiken voor andere doeleinden dan zal dit expliciet gevraagd worden aan u. 
Ook deze toestemming kan u ten allen tijde intrekken. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens niet langer dan nodig, tenzij wettelijk verplicht om langer te behouden (bv. archiefwetgeving). Bij elke nieuwsbrief die wij sturen kan u een link volgen om uzelf uit te schrijven.

Wij nemen de gepaste maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U kan ons ook steeds contacteren om uw gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen via info@torhout.be. Let wel op: een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing. Wij zullen ook uw identiteit nauwgezet controleren om frauduleuze aanvragen tegen te gaan.

Voor vragen inzake uw privacy kan u contact opnemen met info@torhout.be

Indien u zich onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit via deze link of bij de Vlaamse Toezichtcommissie via deze link.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de cookies accepteert wordt er een klein bestandje meegestuurd naar uw toestel bij het openen van een pagina. Dit bestandje wordt opgeslagen op uw computer. Via uw browser kan u deze cookies uitschakelen, maar dan kan u mogelijk enkele functies van deze website niet gebruiken.