Een sociale woning huren bij een woonmaatschappij

Sinds 1 juli 2023 bestaan de gekende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) niet langer. Deze zijn samengesmolten in zogenaamde 'woonmaatschappijen'. Woonmaatschappijen verhuren studio's, woningen en appartementen aan personen met een bescheiden inkomen. Thuiswest is de woonmaatschappij voor Torhout. 

Eén aanspreekpunt voor 14 gemeentes

Met de vorming van de woonmaatschappijen is er slechts één aanspreekpunt per stad of gemeente voor alle sociale woonvragen. De woonmaatschappij 'Thuiswest' is actief in 14 verschillende gemeentes (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Staden, Torhout, Vleteren, Zonnebeke).

Op de website www.thuiswest.be staan de antwoorden op de meest voorkomende vragen over sociaal wonen per doelgroep (kandidaat-huurders, huurders, kandidaat-kopers, kopers en eigenaars).

De woonmaatschappij bundelt de activiteiten van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

Ze verhuren studio’s, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder. Lees hier wat u doet als u toch jonger dan 18 jaar bent.
 • Uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • 28.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 30.460 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Lees meer info en details over deze voorwaarden

Verplichtingen als u huurder wordt of bent

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met de woonmaatschappij bij u in de buurt.

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de manier van inschrijven. Vanaf dan is er namelijk één digitaal webplatform voor alle inschrijvingsdossiers. U leest daarover meer op een andere pagina van deze website.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw woonmaatschappij. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een sociale woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Huurovereenkomst

Van zodra u een sociale woning aanvaardt, krijgt u een huurovereenkomst van negen jaar aangeboden.

U betaalt als huurder een huurwaarborg aan de verhuurder bij de start van de huurovereenkomst. Dat is verplicht door de regelgeving.

Vul het aanvraagformulier (zie bijlage) in en bezorg deze aan de woonmaatschappij:

Thuiswest

Vaartstraat 4

8870 Izegem

051 30 61 00 of svk@woondienst.be

U kan ook bij de Woonwinkel terecht voor hulp of extra informatie. De Woonwinkel houdt elke week op woensdag een zitdag in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/a, telkens van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

U moet op voorhand een afspraak maken. Dit kan telefonisch via De Woonwinkel op het nummer 050 25 01 38. Als u hulp nodig hebt bij het maken van een afspraak, helpt het Sociaal Huis u graag verder tijdens de openingsuren of via 050 22 12 33.

Bedrag

Huurprijs

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Wat meebrengen

Als u langs gaat bij een woonmaatschappij of SHM, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Lees meer informatie over deze documenten