Studie- en Opvoedingsondersteuning De Katrol

Het is niet altijd makkelijk om wat gevraagd wordt van de school aan je kind over te brengen, of om dit als ouders mee te helpen gedaan krijgen. Kinderen en ouders krijgen een extra duwtje om bepaalde dingen te leren kennen en zo nog beter hun weg te vinden in alles wat met huiswerk en school te maken heeft.

Studenten lager onderwijs, kleuteronderwijs, sociaal werk… komen 16 keer aan huis in kader van hun stage. De student kan het huiswerk van de school helpen maken maar kan ook eigen dingen voorstellen, meehebben…. De student wordt in dit proces ondersteund en begeleid door de school alsook het Sociaal Huis. Voor informatie of vragen hieromtrent kan u terecht in de school van uw kind of het Sociaal Huis, bij Silke Vanthournout (silke.vanthournout@torhout.be). U kan haar steeds per mail contacteren, telefonisch via 050 22 12 33 of een afspraak maken aan het onthaal.