Aanvraag buurtfeest

Het lokaal bestuur weet hoe belangrijk een sociaal weefsel is in straten, buurten en wijken. We werkten dan ook een reglement uit voor de ondersteuning van buurt- en straatfeesten, dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2020.

Het reglement zorgt ervoor dat je als organisator van een buurt- of straatfeest beroep kan doen op logistieke (via uitleendienst) en financiële ondersteuning vanuit de stad. Het doel is de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein,… te bevorderen. Een speciale focus op kinderen en jongeren is een aandachtspunt.

Dus heb je altijd al die BBQ met je straat of wijk willen organiseren? Dan is dit het moment! Let op, dit is niet te verwarren met de wijkkermissen. Die komen niet in aanmerking voor deze ondersteuning, aangezien het lokaal bestuur ze al op andere manieren ondersteunt.

Procedure

Het reglement vind je hieronder. Een buurtfeest aanvragen doe je via dit formulier. Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kom dan even langs in het Vrijetijdshuis om het formulier samen in te vullen.

Bedrag

We voorzien een maximum van 200 euro per initiatief. Kleinere initiatieven komen in aanmerking voor kleinere bedragen. Het buurt- en straatfeest moet wel openstaan voor de hele straat of buurt. We vragen organisatoren dan ook om dit aan te tonen. Daarnaast hebben we de aanvraagprocedure alsook de stavingstukken achteraf erg eenvoudig gehouden, om het maximaal toegankelijk te maken.