Pensioendienst (tijdelijk geen zitdag wegens corona)

Uw rustpensioen wordt berekend op basis van uw loopbaan, uw leeftijd en uw gezinssituatie. Ook uw vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer uw loopbaan en hoe hoger uw wedde, hoe hoger uw pensioen zal zijn.

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.


De Pensioendienst houdt maandelijks een zitdag op de laatste dinsdag van de maand in het Sociaal Huis van Torhout. Let op: zij werken enkel op afspraak (via onthaal Sociaal Huis - 050 22 12 33). Daarnaast kan je hen steeds bereiken via de gratis Pensioenlijn op telefoonnummer 1765 of per mail naar brugge@pensioendienst.fgov.be

OPGELET: omwille van corona organiseert de pensioendienst op heden geen fysieke zitdagen in het Sociaal Huis. Contacteer hen gerust via bovenstaande contactgegevens, dan helpen ze je graag verder vanop afstand.