Pensioendienst

Zitdag op afspraak elke laatste dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Uw rustpensioen wordt berekend op basis van uw loopbaan, uw leeftijd en uw gezinssituatie. Ook uw vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer uw loopbaan en hoe hoger uw wedde, hoe hoger uw pensioen zal zijn.

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.

Meer info

De pensioendienst houdt maandelijks een zitdag op de laatste dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/a. Let op: zij werken enkel op afspraak via de gratis pensioenlijn op telefoonnummer 1765 (bereikbaar van 8.30 tot 12 uur) of per mail naar brugge@pensioendienst.fgov.be. Indien u hulp wenst bij het maken van een afspraak kan u tijdens de openingsuren langskomen of telefonisch contact opnemen met het Sociaal Huis van Torhout via het nummer - 050 22 12 33.