Participatiemomenten meerjarenplanning

Het Lokaal Bestuur Torhout komt naar je toe en vraagt je mening!

Het Lokaal bestuur Torhout is bezig met de opmaak van het meerjarenplan met de prioriteiten, de doelstellingen en de acties voor de periode 2019-2025. Voor het lokaal bestuur is participatie belangrijk. Zo zijn er verschillende initiatieven om de burger de kans te geven hun inbreng te doen. Er werd een gerichte burgerbevraging georganiseerd en enkele lokale adviesraden formuleerden reeds voorstellen voor het toekomstig beleid.

Maar het bestuur wil verder gaan.

Torhout organiseert daarom in oktober een informatieronde doorheen de wijken waar iedere burger welkom is. Tijdens deze participatiemomenten doet het bestuur de plannen voor de volgende zes jaar uit de doeken. Iedereen krijgt de kans om nieuwe voorstellen en ideeën te formuleren.

Zin om deel te nemen aan een van de participatiemomenten?
Kom dan zeker langs op één van onderstaande data en locaties.

Participeer en doe je zeg!

  • Maria-Assumpta parochiezaal Rozeveld, Rozeveldstraat dinsdag 1 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • De Goede Herder zaal Sparrenhove, Herderstraat woensdag 2 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Centrum Club de B, ‘s Gravenwinkelstraat 5 donderdag 3 oktober - welkom vanaf 19 uur - start om 19.30 uur
  • Sint-Henricus parochiezaal, Zonstraat 1 zaterdag 5 oktober - welkom vanaf 9 uur - start om 9.30 uur
  • Driekoningen zaal de Biekorf, Steenveldstraat 2 maandag 7 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Don Bosco zaal De Bosgalm, Pastoriestraat 5 dinsdag 8 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur
  • Wijnendale kantine voetbalveld, Baarsstraat 13a woensdag 9 oktober - welkom vanaf 19.30 uur - start om 20 uur

Oproep - moderatoren met goesting om Torhout vorm te geven!

We roepen jullie ook op om niet alleen je mening te komen geven tijdens één van de wijkmomenten, maar om zelf een actieve rol te spelen! We willen werk maken van een actieve wisselwerking tussen het brede stadsbeleid en de wijkwerking en willen jullie als regisseur mee aan tafel.

We zijn nog op zoek naar betrokken Torhoutenaars die de tafelgesprekken mee in goede banen willen leiden. We zijn er van overtuigd dat dit betrokkenheid verhoogt en de kwaliteit van de gesprekken ten goede zal komen. Vrijwilligers die graag de rol van willen moderator opnemen kunnen zich melden via stadssecretariaat@torhout.be, uiterlijk maandag 23 september. We voorzien uiteraard de nodige ondersteuning zodat iedere vrijwilliger weet wat hem of haar te doen staat.

Briefing vrijwilligers

We voorzien op woensdag 25 september om 19 uur een briefing in het stadskantoor zodat iedereen vooraf goed geïnformeerd wordt over het verloop van het participatiemomenten en wat precies verwacht wordt, inclusief tips en tricks' om zo'n gesprekken in goede banen te leiden. We voorzien de nodige ruimte om vragen te beantwoorden zodat geïnteresseerden een goed zicht krijgen op hun rol en hun de verwachtingen.

We doen intussen ook een warme oproep aan iedereen, om zoveel mogelijk mensen warm te maken mee te participeren! Het is immers een unieke kans om zicht te krijgen op de plannen van het bestuur en hier je steentje aan bij te dragen. Het is nu hét moment om reacties, adviezen, ideeën, meningen of voorstellen mee te geven.