Onze aanpak

Nog nooit bij ons langsgekomen? Niet gevreesd, wij zijn er om jou en je omgeving te helpen met de nodige discretie. Je hoeft niet te betalen voor onze hulp!

Kennismakingsgesprek

  • Als je bij ons niet gekend bent of het is een tijdje geleden dat je langskwam, vragen we je eerst een afspraak te maken met de intaker voor een eerste kennismakingsgesprek. Deze afspraak kan je maken door langs te komen aan het onthaal of telefonisch via 050 22 12 33. Je kan steeds binnen één week tijd langskomen en meestal kan je dezelfde of volgende dag reeds langskomen (tijdens weekdagen).
  • De intaker is een maatschappelijk assistent(e) en luistert tijdens dit kennismakingsgesprek naar jouw verhaal, problemen, zorgen en vragen. Hij of zij probeert reeds zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maakt een dossier op indien nodig of wijst jou correct door.

Toewijzing dossier aan een maatschappelijk assistent(e)

  • Indien de intaker jou niet meteen kan helpen of verdere opvolging vereist is, wordt jouw dossier eerstdaags aan een maatschappelijk assistent(e) toegewezen. Deze maatschappelijk assistent(e) neemt meteen contact met jou op om een vervolgafspraak te maken en verder jou bij te staan waar nodig, de nodige aanvragen te doen, steun te bieden waar dit kan, ... Voortaan blijft deze maatschappelijk assistent(e) jouw aanspreekpunt en kan je haar/hem rechtsreeks telefonisch bereiken of een afspraak maken wanneer nodig.
  • We streven in elk dossier een uniforme aanpak na en bij moeilijkheden kunnen de maatschappelijk assistenten ten rade bij de hoofdmaatschappelijk assistent(e) alsook het diensthoofd. Deze laatsten brengen maandelijks verslag uit op de OCMW Raad (binnenkort het Bijzonder Comité), waar de leden beslissen over elke toekenning van financiële steun, stopzetting, ... Uiteraard zijn alle leden (net zoals alle medewerkers van het Sociaal Huis) verplicht tot geheimhouding.