Onderwijscheques

Wat?

Onderwijscheques zijn een tussenkomst op de schoolfactuur voor gezinnen met financiële moeilijkheden. Het bedrag van de jaarlijkse tussenkomst is gebaseerd op 80% van de maximumfactuur. De tussenkomst kan slechts 1 keer per schooljaar per kind worden toegekend. Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn volgende bedragen vast gelegd:

  • Kleuter (incl. buitengewoon onderwijs): € 44

  • Lager (incl. buitengewoon onderwijs): € 84

  • Secundair onderwijs, OKAN-klas, deeltijds beroepsonderwijs, leertijd en tweedekans­onderwijs: € 126

Voor wie?

Onderwijscheques zijn er voor kinderen die in Torhout verblijven. Waar het kind school loopt, speelt geen rol.

Het recht op onderwijscheques wordt individueel aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek door het sociaal huis onderzocht. Voor pleegkinderen is er automatisch recht.

Procedure

Na de beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst, ontvangt het gezin een brief van de beslissing. Het is aan het gezin om de brief zelf af te geven aan het secretariaat van de school.

Het gezin ontvangt de tussenkomst niet rechtstreeks op zijn rekening. Het is de bedoeling dat de school de korting toepast op de schoolfactuur.

De school kan de vermindering op de factuur terugvorderen bij het Sociaal Huis.