Opdracht 3: ondersteuning detailhandel

Torhout Handelt!, het nieuwe samenwerkingsverband ter vervanging van de winkelcomités, werd in 2017 opgestart. 

Op 15 maart werd een algemene vergadering ingericht om de verdere stappen van Torhout Handelt! toe te lichten.

Per 1 november 2018 start de vzw Torhout Handelt.

Actie 1:

Betere communicatie en informatiedoorstroming met en naar de handelaars, en gericht via nieuwsbrief en verslaggeving.

Actie 2:

Digitaal platform kleinhandel: de webpagina is in volle ontwikkeling, reeds 39 handelaars registreerden zich. De bijkomende webpagina www.torhouthandelt.be start na de wedstrijd: win een winkel.

Actie 3:

Installeren fysisch eenheidsloket. In de eerste plaats is er een aanspreekpunt voor de handelaars en de horeca. De projectpromotor neemt deze taak op, samen met een voorzitter. De bereikbaarheid werd nog meer verhoogd door elke dinsdag een spreekuur te organiseren in het Cc De brouckere.

Actie 4:

Weten wie de handelaars zijn.

Handelaars worden bezocht en gevraagd Economische Kaart in te vullen, met wisselend succes. Torhout Handelt! en nieuwsbrief worden belangrijkste communicatie.

Er wordt een marketinglab of kennisnetwerk opgestart om handelaars te begeleiden bij betere vermarkting van hun zaak.

De handelaars worden regelmatig bezocht tijdens de evenementen en op andere tijdstippen wat betreft hun persoonlijke vragen. Er volgt telkens een evaluatie na een gezamenlijke activiteit.

We steunen hen met informatie, een infobundel/stappenplan wordt uitgewerkt voor de startende handelaar. Handelaars worden meermaals bezocht en betrokken bij Torhout Handelt!; zo wordt hen ook gevraagd welk soort winkels ontbreken in de stad, waardoor de zoektocht wat gestuurd wordt.

Torhout Handelt! zal fungeren als het platform voor de lokale handelaar: eerst was er intern heel wat werk en studie nodig ( leegstandsregister, in kaart brengen situatie, citymarketing, aanbesteding, opleidingen, bezoeken van handelaars, Unizo, Raad van lokale economie,…

Onder de naam Torhout Handelt!, een verzamelnaam voor het verhaal van EFRO en lokale economie in Torhout wordt verder gewerkt aan sterker winkelhart .