OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ook wel de OCMW-raad genoemd, is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. In Torhout zijn er 11 OCMW-raadsleden.

Samenstelling