Milieuraad

De Milieuraad is een adviesorgaan van het Lokaal Bestuur Torhout. Met gemiddeld vier volledig openbare vergaderingen per jaar levert de milieuraad advies aan het Lokaal Bestuur in zake dierenwelzijn, natuur, groen en het leefmilieu. In de milieuraad zetelen verschillende organisaties zoals andere adviesraden, onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties, natuur- en milieuorganisaties, beroepsgroepen en -organisaties en onafhankelijke leden.

Wil je zelf deelnemen in de milieuraad? Dat kan op de volgende twee manieren:

  • Als onafhankelijk lid: Je bent geen bestuurslid van een in Torhout actieve organisatie of vereniging en hebt interesse in de hierboven genoemde thema's. Je vertegenwoordigt geen specifieke doelgroep en wenst mee te participeren in de ontwikkeling van het leefmilieu van Torhout. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf op te geven als kandidaat lid bij de Milieudienst. Je zal vanaf dat moment uitgenodigd worden naar alle volgende vergaderingen, ontvangt de agendapunten en verslagen van de vergaderingen.
  • Als vertegenwoordiger van een vereniging of organisatie: Je bent van mening dat een bepaalde vereniging of organisatie vertegenwoordigt moet worden in de milieuraad, dan geef je dit door aan het bestuur van uw vereniging. Zij kunnen dan één persoon en zijn plaatsvervanger afvaardigen om te zetelen in de milieuraad.

De milieuraden in 2022 gaan door op:

  • Donderdag 23 juni 2022 - 19.30 uur - Cultuurcentrum de Brouckère
  • Donderdag 6 oktober 2022 - 19.30 uur - Cultuurcentrum de Brouckère
  • AFGELAST - Donderdag 15 december 2022 - 19.30 uur - Cultuurcentrum de Brouckère

De data voor de milieuraden van 2023 leggen we vast in december 2022.

Samenstelling