Logo en huisstijl

Het logo van de stad is uniek, een speciaal ontworpen beeldmerk. Het gebruik van het logo is onderhevig aan een aantal voorwaarden. We verwijzen graag naar het reglement onderaan deze pagina. 

Wil je het logo gebruiken?

Organisaties die het logo wensen te gebruiken zonder dat er sprake is van één of andere vorm van samenwerking met het lokaal bestuur, moeten hiervoor de toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Vul het online aanvraagformulier in of stuur je aanvraag en motivatie naar info@torhout.be. Dit kan ook per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11/B te 8820 Torhout. Vermeld ook steeds de dragers waarop je het logo wenst te gebruiken.