Opdracht & samenstelling jeugdraad

In Torhout wonen heel wat jongeren. Om de belangen van al deze jongeren te behartigen, is er de Jeugdraad.

Vijf keer per jaar komen een veertigtal jonge mensen samen naar de AV (Algemene Vergadering). Ze geven advies over jongerenzaken aan het stadsbestuur, ze verdedigen de belangen van de jongeren en geven hun noden en behoeften te kennen.

De jeugdraad bestaat uit jongeren van de jeugdverenigingen en uit geïnteresseerden die willen meedenken over wat er belangrijk is voor kinderen en jongeren in Torhout. De bestuursleden van de jeugdraad komen ongeveer maandelijks samen. Zij verdiepen zich in het Torhoutse jeugdbeleid en organiseren zelf activiteiten.

Heb je zin om lid te worden van de jeugdraad of als actief bestuurslid zelf de toekomst van de jeugd in Torhout te bepalen? Laat dan gerust je stem horen en contacteer de jeugdraad via jeugdraad@torhout.be.

Check ook de Instagram en Facebookpagina van de jeugdraad!

 

Samenstelling