Integratietegemoetkoming (IT)

Hebt u omwille van uw handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, wassen, poetsen, …)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.