Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Kan u door uw handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je maar 1/3 of minder verdienen dan wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen? Dan hebt u misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming.