Reglement infrastructuursubsidie wijkzalen

Torhout kent zes wijken met een eigen rijk wijkleven, waarbij de wijkzaal een centrale rol speelt. Deze wijkzalen brengen inwoners namelijk samen en vormen de thuisbasis voor talrijke verenigingen. Het dagelijks beheer van die wijkzalen gebeurt door vrijwilligers van het wijkcomité. Naast het dagelijkse onderhoud, vereist dergelijke infrastructuur ook de nodige investeringen waarvoor de wijkcomités vanaf 1 juni 2021 kunnen rekenen op een stevige financiële ondersteuning van het lokaal bestuur Torhout. 

De wijkcomités kunnen voor de uitbouw van hun infrastructuur een infrastructuursubsidie aanvragen die 60% van de investering bedraagt. Over de periode 2021-2025 kan elk wijkcomité tot 75.000 euro aan subsidies ontvangen. 

De infrastructuursubsidie kan aangevraagd worden voor werken voor het verbeteren van:

 • De (brand)veiligheid
 • De toegankelijkheid
 • De duurzaamheid 
 • Het algemene comfort
 • De sociale cohesie 

Voor wie?

De infrastructuursubsidie kan enkel aangevraagd worden door de erkende wijkcomités van volgende Torhoutse wijkzalen: 

 • De Bosgalm - Don Bosco
 • Parochiezaal te Wijnendale
 • Sparrenhove - De Goede Herder
 • De Biekorf - Driekoningen 
 • Rozeveld - Maria-Assumpta
 • Parochiezaal te Sint-Henricus 

De eigenaar dient steeds het aanvraagformulier mee te ondertekenen. 

Voorwaarden

De infrastructuursubsidie biedt de wijkcomités een grote financiële duw in de rug en geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke toekomstgerichte investeringen uit te voeren. Uiteraard gelden hiervoor een aantal voorwaarden.

 • De subsidie moet gebruikt worden voor investeringen aan de infrastructuur en inrichting in het kader van de hierboven vermelde werken
 • Indien de werken vergunningsplichtig zijn, dient het wijkcomité te beschikken over een nog niet vervallen omgevingsvergunning en dienen de werken conform deze vergunning te worden uitgevoerd.
 • Het wijkcomité handelt bij het inkopen, vervaardigen of huren van het nodige materiaal als een voorzichtig en redelijk persoon met respect voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Het comité stelt de infrastructuur op een transparante en regelmatige manier open voor de lokale verenigingen en inwoners en hanteert hierbij gangbare tarieven. Dit blijkt onder meer uit het huishoudelijk reglement.
 • De contactgegevens en het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de wijkzaal is beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Torhout.
 • Het wijkcomité moet in communicatie over het project vermelden dat de investering gebeurde met steun van de stad Torhout. 

De uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement (zie onderaan deze pagina)

Procedure

 1. Aanvraag
 2. Het Vrijetijdshuis maakt een administratieve beoordeling van de ingediende aanvragen.
 3. De dienst Facility maakt een technische beoordeling van de ingediende aanvragen.
 4. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de toekenning van de subsidie.
 5. Het wijkcomité dient een verantwoording voor de gemaakte kosten in.
 6. Het lokaal bestuur Torhout betaalt de subsidie uit binnen de twee maanden op basis van de ingediende facturen.

Aanvraag: Het wijkcomité bezorgt het aanvraagdossier voor 1 maart of 1 september aan de het lokaal bestuur via info@torhout.be. Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, de gevraagde bijlagen en het wijkcomité voldoet met de geplande infrastructuursubsidie aan alle voorwaarden.

Het aanvraagformulier is onderaan deze pagina terug te vinden