Info over de vakken woord

Woordatelier

In de lessen Woordatelier staat het spreek- en speelplezier centraal. Je wordt er bewust van een natuurlijke spreektechniek en leert die stapsgewijs te verwerven. Via ontspannings - en concentratieoefeningen leer je de ademhaling te beheersen. Stemplaatsing, stemhygiëne, volume en resonantie, maar zeker en vast ook de juiste articulatie en verstaanbaarheid zijn belangrijke aspecten die je via spreekoefeningen zal inoefenen. Via leesoefeningen maak je kennis met verschillende parameters in de expressie. Taalzuiverheid, het juiste woord – en zinsaccent, de juiste spanningsboog in een tekst, adempauzes, stilte, innerlijke en uiterlijke houding, non-verbale communicatie…Naast het spreken gaan de leerlingen vaak 'spelen'. Via korte creatieve oefeningen met of zonder tekst zetten de leerlingen de eerste stappen op een podium. Ze verkleden zich vaak en vinden plezier in iets overbrengen aan een publiek. Dit alles en nog veel meer pak je aan in de les Woordatelier!

Dramalab middelbare graad

Spelplezier is hier de basisdoelstelling. De creatieve verbeelding, spontaniteit, alertheid en impulsexpressie leer je ontdekken via speloefeningen. Er wordt geoefend op improvisatie en op het samenspelen. Je leert er bewust omgaan met lichaamstaal en ademhaling en het vertalen van emoties in theater. Teksten worden geanalyseerd, rollen verdeeld en dit wordt uiteraard getoond aan een publiek!

Verteltheater

In de lessen verteltheater ligt het accent op spel- en vertelplezier. Naast de blijvende aandacht voor een goeie articulatie, stembeheersing en fonetiek, is er ook aandacht voor de persoonlijkheid en de visie van de spreker bij het voordragen van teksten of poëzie. Er is steeds een analyse van een tekst vooraleer die getoond wordt aan een publiek. Er worden verschillende vormen gehanteerd om teksten over te brengen: voorlezen, voordragen, verteltheater en improviseren.

Dramalab hogere graad

In dramalab leer je genieten van woordkunst! Het kunstvak sluit nauw aan bij de praktijk. We gaan samen naar (theater)voorstellingen waarbij het belangrijkste uitgangspunt het verruimen van onze ervaringswereld is. Jullie spelen zelf niet mee in deze theatervoorstellingen, maar gaan bewust leren kijken en luisteren. Hoe hebben beeldhouwers, schilders, schrijvers en theatermakers eeuwenlang geprobeerd om hun realiteit te vormen tot woord of beeld? En meer nog ... wat kunnen wij van hen leren?

Acteren

Kies samen met je leraar een toneelstuk, analyseer de teksten, kruip in de huid van een personage, gebruik je creativiteit en sta op een podium. Je maakt gebruik van de technieken die je de voorgaande jaren hebt geleerd en toont het aan je publiek.