Opdracht 1: Het kernwinkelgebied versterken

Om het kernwinkelgebied te versterken worden een aantal concrete acties uitgewerkt.

Actie 1: werken aan de verfraaiing en de kwaliteit van het straatbeeld

Sedert 30 april zijn enkele leegstaande winkelpanden in het winkelhart bekleed met stickers. De stickers tonen welke winkel hier mogelijk zijn intrek zou kunnen nemen.

Deze actie vertrekt vanuit volgende doelstellingen:

 • verfraaien van leegstaande panden in het straatbeeld
 • informeren van geïnteresseerde kandidaten om een winkel te starten.

De keuze voor het type winkel dat telkens afgebeeld wordt, kwam uit een brainstormsessie met de raad voor lokale economie en Torhout Handelt!

Actie 2: doelgerichte promotie via organisatie van acties en evenementen

In Torhout Handelt!, het nieuwe samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur en de handelaars, worden diverse evenementen besproken. De steun van handelaars is immers noodzakelijk voor het slagen van evenementen. Vanaf 2018 werkt Torhout Handelt! aan de verankering van de handelsevenementen door een herkenbare publiciteit en opzet.

In de communicatie worden telkens dezelfde 3 slogans gebruikt:

 • Torhout winkel lokaal
 • Torhout, slim winkelen
 • Torhout, lekker dichtbij

De slogans zetten de sterktes van Torhout in de kijker: een gediferentieerd aanbod op een kleine oppervlakte en makkelijk bereikbaar.

De ambitie van het lokaal bestuur is verder te werken aan haar opdracht om een bedrijvige spilstad te worden met lokale en bovenlokale mogelijkheden. We zetten hierbij in op een divers en gedragen aanbod van diensten, handel en horeca, dichtbij (op wandelafstand) voor elke doelgroep. De stad werkt aan een handelsbeleid op maat van Torhout en bereikbaar voor inwoners en bezoekers."

Wil je ook betrokken zijn bij Torhout Handelt!? Neem contact op met economie@torhout.be.

Schrijf je hier in op de nieuwsbrief van Torhout Handelt!

Actie 3: Op weg naar gevarieerd en kwalitatief winkelaanbod 

Deze actie sluit nauw aan bij de eerste actie 1: aanpakken van de leegstand en omvat een plan om tot een gevarieerd en kwalitatief handelsapparaat te komen.

Er worden verschillende stappen ondernomen om een goed winkelaanbod en tegelijkertijd uitstraling (identiteit) te creëeren in Torhout. Er wordt gewerkt aan een campagne, die bestaat uit tijdelijke en structurele acties.

De bestickeringsactie (zie hierboven) is een eerste stap in de strategie om nieuwe winkels aan te trekken naar Torhout. Volgende stappen worden verder uitgewerkt:

 • Website voor Torhout Handelt!
 • Win-een-winkelwedstrijd
 • Vernieuwd reglement starterspremie 
 • Prospectie en netwerking
 • Ruimtelijk kader voor winkels

Het is de bedoeling om de website verder uit te breiden naar een beleefsite, waarbij alle handelaars een plekje krijgen op de website. Er komt duidelijke informatie op de webpagina over de beschikbare panden. Er kan meer informatie en nieuws op geplaatst worden die handelsgerelateerd is.

Op 28 juni 2018 wordt een wedstrijd gelanceerd waarbij je een winkel kunt winnen in Torhout. Deze wedstrijd wordt ondersteund door een promofilm en een webcampagne, gesteund door EFRO. De winnaar ontvangt een starterspakket met diverse incentives. Uit de brainstorm volgde de suggestie om niet alleen met een financiële prijs te werken, maar om ook begeleidende maatregelen aan te reiken.

De vooropgestelde timing:

 • Start wedstrijd: 28 juni 2018
 • Lanceren promotiefilm: 28 juni 2018
 • Webcampagne: juli - september 2018
 • Samenstelling jury: juni 2018
 • Kandidaturen: 1 september 2018
 • Selectie: 15 oktober 2018

Actie 4: wegwerken leegstand

De bovenvernoemde acties zijn tijdelijk van aard. In combinatie met structurele acties moeten de leegstand in de winkelstraten verminderen.

De bedoeling is om in samenwerking met Unizo een strategie uit te werken over een duurzame aanpak van de leegstand. De afspraak is om een project over de bedrijvige kern op te starten en een handboek vol maatregelen uit te werken voor het Lokaal Bestuur Torhout.

Men werkt aan een ruimtelijke kader om winkels naar de kern te trekken, en om bepaalde types van winkels te weren op de periferie.

Daarnaast probeert men ook de eigenaars en de vastgoedmakelaars in deze acties te betrekken. Het lokaal bestuur gaat in overleg om huurprijzen naar beneden te halen, of om eigenaars aan te zetten om ook actief te betrekken in het project.