Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt het beleid van de stad en stelt daartoe algemene regels vast. 

In Torhout telt de gemeenteraad momenteel 27 raadsleden, aangevuld met de voorzitter, burgemeester en schepenen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Data gemeenteraad 2018

  • maandag 29 januari
  • maandag 26 februari
  • maandag 26 maart
  • maandag 23 april
  • maandag 28 mei
  • maandag 25 juni
  • maandag 17 september
  • maandag 22 oktober
  • maandag 19 november
  • maandag 17 december

Samenstelling