Gemeentelijke tussenkomst bij de thuisverzorging voor kinderen met een beperking

Wanneer u instaat voor de zorg van een kind met een beperking, kan u een thuiszorgpremie ontvangen.

Voorwaarden

De toelage wordt uitbetaald aan de moeder of aan de persoon die het groeipakket ontvangt en die thuis de verzorging en de opvoeding van het kind met een beperking op zich neemt onder de volgende voorwaarden:

  • De invaliditeitsgraad bedraagt minstens 66%;
  • Nieuwe regelgeving: 4 punten pijler 1 of vanaf 21 jaar verminderde zelfredzaamheid van 9 punten;
  • De leeftijd van het kind is tussen 1 en 25 jaar.

Procedure

Om de toelage te bekomen dient deze aanvraag ons te bereiken vóór 31 december. 
Ze dient daarenboven vergezeld te zijn van een attest tot bewijs van de beperking, afgeleverd door de overheid die de beperking heeft erkend.