Gemeentelijke subsidie voor investeringen in infrastructuur in het jeugdwerk

Het stadsbestuur kan een toelage verlenen aan de bouwheer die instaat voor de bouw, aankoop en/of verbouwing van jeugdlokalen van een erkende Torhoutse jeugdvereningen alsook voor grote onderhouds- en herstellingswerken (met een minimale kostprijs van 350 euro BTW excl.) aan de bestaande jeugdlokalen in Torhout.

Voorwaarden

Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.

Procedure

Je kan het reglement hiervoor opvragen bij de jeugddienst.

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het subsidiebedrag op advies van een commissie (commissie bouw, aankoop en verbouwingen jeugdlokalen), samengesteld uit leden van het bestuur van de jeugdraad en minstens 1 architect. Per erkende jeugdvereniging wordt er maximaal 36.000 euro subsidie uitbetaald in 6 jaar.