Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als je je woning of winkel extra beveiligt tegen inbraak, kan je daarvoor een premie aanvragen bij het lokaal bestuur.

Voorwaarden

De woning ligt op het grondgebied van Torhout.

De premie wordt uitbetaald aan de aanvrager van de premie. De aanvrager is ofwel de huurder van de woning die er zijn domicilie heeft ofwel de eigenaar van de woning.

Er kan slechts éénmaal per woning een premie toegekend worden. Worden er twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend? Dan zal alleen de eerste ingediende aanvraag in overweging worden genomen.

De genomen maatregelen

  1. Moeten bijdragen tot de beveiliging van de hele woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verminderen. Dit houdt in dat alle gevelopeningen zoals deuren, ramen, keldergaten, lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten die directe toegang verschaffen tot de woning moeten worden beveiligd zoals voorgesteld door de adviseur, die onder meer rekening houdt met de actuele modus operandi.
  2. Moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysieke beveiliging van de woning. Het realiseren van een goede basisbeveiliging wordt vooropgesteld.
  3. Komen in aanmerking voor een premie wanneer deze voldoen aan de voorwaarden die de adviseur tijdens het advies ter preventie van inbraak formuleerde

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarminstallaties en camera's en de vervanging van defecte of vernielde cilindersloten.

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen is advies door de diefstalpreventieadviseur noodzakelijk. Dit advies is kosteloos. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie. Je kan dit advies aanvragen door te mailen naar pz.kouter@police.belgium.eu.

Procedure

Je stuurt het ingevulde aanvraagformulier, samen met een kopie van het technopreventief advies en een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden bewezen, naar Lokaal Bestuur Torhout, Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout.

Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de werken volledig uitgevoerd zijn.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum bedrag van 250 euro.