Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen.

De Gecoro geeft dus geen advies over specifieke vergunningsaanvragen, maar wel over de algemene plannen op vlak van ruimtelijke ordening.

Samenstelling