Gebruiken van een tentoonstellingsruimte - Tentoonstellingsruimte Cc de Brouckere

U kunt in uw gemeente gebruik maken van een tentoonstellingsruimte.


Belangstellende kunstenaars kunnen de tentoonstellingshal van Cultuurcentrum de Brouckere afhuren. Hiervoor moet een aanvraag gericht worden aan de directie van het Cultuurcentrum, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout. Na aanvaarding op basis van voorgelegde werken door de Raad van Bestuur van het Cc, wordt hun aanvraag al dan niet weerhouden.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en tarieven voor het huren van de tentoonstellingshal vind je in het huishoudelijk reglement van Cc de Brouckere. Dit huishoudelijk reglement is te verkrijgen aan de balie van het Cultuurcentrum of kan gedownload worden via de website van Cultuurcentrum de Brouckere (http://www.ccdebrouckere.be/zaalverhuur).

Procedure

Een werkgroep van de Raad van Bestuur van het Cc legt aan de Raad van Bestuur de selectie voor uit de dossiers die werden ingediend.
Het aanvraagdossier moet een CV en enkele representatieve foto's van de werken met vermelding van techniek en afmetingen omvatten.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteit van het werk.
De aanvragen van Torhoutse verenigingen en Torhoutse kunstenaars worden met voorrang behandeld in volgorde van binnenkomst.
Dossiers die niet volledig zijn worden niet behandeld.

Alle aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur/Werkgroep Tentoonstellingen uiterlijk op de 15de februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag werd ingediend.

Bedrag

Voor de huurtarieven kan je het huishoudelijk reglement van Cultuurcentrum de Brouckere raadplegen.
Het huishoudelijk reglement is te verkrijgen aan de balie van het Cultuurcentrum of kan gedowload worden via de website van Cultuurcentrum de Brouckere, onder de rubriek zaalverhuur. (http://www.ccdebrouckere.be/zaalverhuur)

Uitzonderingen

Commerciële tentoonstellingen worden enkel toegelaten indien ze niet in strijd zijn met de geldende voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken.
Niet commerciële tentoonstellingen krijgen altijd de voorkeur op commerciële tentoonstellingen.

Wat meebrengen

- Een CV
- enkele representatieve foto's van de werken met vermelding van techniek en afmetingen

Meer info

De tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het Cultuurcentrum. Elke werkdag open van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur.