FOD sociale zekerheid - handicap

De zitdag van 27.12.2023 wordt verplaatst naar 20.12.2023

Zitdag op afspraak elke 4de woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur

Wil je weten waar je recht op hebt en wat je hiervoor moet doen? Wil je een aanvraag indienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap en heb je hierbij hulp nodig? Of heb je vragen over de stand van zaken van je dossier? 

Meer info

Elke 4e woensdag van de maand houdt het FOD Sociale Zekerheid een zitdag in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11A, van 13.30 tot 15.30 uur. Maak hiervoor eerst een afspraak voor je komt. Dit kan via het nummer 0800 98 799 of via het contactformulier op de website www.handicap.belgium.be.