Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Opgelet: het Sociaal Tarief is sinds 1 september 2023 niet langer geldig. Dit wordt vervangen door de UiTPAS aan kansentarief. De UiTPAS kan niet worden gebruikt door scholen. Het Sociaal Huis kan wel op individuele basis en na een financieel onderzoek tussenkomsten toekennen aan bepaalde specifieke gezinnen.

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen of de schoolrekening te betalen,... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente.
  • U hebt een beperkt inkomen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.