Financiële Dienst

De financiële dienst staat in voor gemeentelijke boekhouding en inventarisatie, gemeentebelastingen en -retributies en ontvangst van alle betalingen in de stadskas. 

Voor inlichtingen in verband met je belastingaangifte (personenbelasting) kan je terecht bij de FOD Financiën op het nummer 02 578 42 30.