Financiële Dienst

De financiële dienst staat in voor gemeentelijke boekhouding en inventarisatie, gemeentebelastingen en -retributies en ontvangst van alle betalingen in de stadskas. 

Facturen voor de stad kunnen in pdf-formaat opgestuurd worden naar facturatie@torhout.be

Voor inlichtingen in verband met je belastingaangifte (personenbelasting) kan je terecht bij de FOD Financiën op het nummer 02 578 42 30.