Evenementenborden - inschuifborden en roosterborden

De stad biedt Torhoutse verenigingen de mogelijkheid om evenementenborden en banners te plaatsen en stelt zelf ook rooster- en inschuifborden ter beschikking om evenementen aan te kondigen. De voorwaarden werden vastgelegd in bijgevoegd reglement.

Voorwaarden

Alle informatie en de volledige voorwaarden kan je nalezen in het reglement.

Reservatie inschuifborden.

Onder 'inschuifborden' wordt verstaan: de 9 bordsystemen die op vaste plaatsen langs de invalswegen in Torhout staan en die tot doel hebben een evenement aan te kondigen. De borden worden geplaatst door de Technische Dienst van het Lokaal Bestuur.

Aanvragen inschuifborden

Plaatsen evenementenborden - gebruik roosterborden

Onder 'evenementenborden' wordt verstaan: de borden en banners die door de organisator zelf geplaatst worden op het openbaar domein* of aan de roosterborden op verschillende locaties in de stad en die tot doel hebben het evenement aan te kondigen. * Langs provincie- en gewestwegen moet de organisator toelating vragen aan de betrokken wegbeheerder.

Aanvraag evenementenborden en/of gebruik roosterborden

Procedure

 Aanbod inschuifborden:

 • Reeks 1 (5 borden): De Mast, Sparappelhoek, Keibergstraat, Ventweg 1 en Roeselaarseweg 1
 • Reeks 2 (4 borden): Aartrijkestraat, Bruggestraat, Ruddervoordestraat en Kortemarkstraat
 • Reeks 1+2 (9 borden). Wij vragen in de aanvraag uw voorkeur voor reeks 1 of reeks 2 in geval van overbevraging.
 • Periode van affichage: 3 weken voor de startdatum van het evenement.

Werking inschuifborden:

 • Kostprijs reservatie: € 1,00/plaats.
 • Formaat inschuifbord: 238 x 39 cm.
 • Blanco inschuifborden dienen uitsluitend aangekocht te worden op de technische dienst. Kostprijs: €10,00/stuk.
 • De technische dienst staat nooit in voor het bedrukken of beschilderen van de borden.
 • Leveren van de inschuifborden: 4 weken voor het evenement.
 • Afhalen van de inschuifborden: in de loop van de 2de week na het evenement. Inschuifborden die niet tijdig afgehaald worden, worden vernietigd.
 • Leverings-/afhalingsadres: Technische Dienst, Oude Gentweg 43, Torhout, 050 21 38 41
 • De aanvraag moet ten minste 6 weken voor het evenement via het digitaal loket aangevraagd worden.
 • Alle aanvragen worden onderzocht in functie van de beschikbare plaatsen. De aanvrager ontvangt per mail een bevestiging van de reservatie. 
 • De factuur voor de reservatiekosten/aankoopkosten wordt na het evenement per post verstuurd.

Aanvragen inschuifborden

Voorwaarden roosterborden en evenementenborden:

 • Max 45 'kleine' borden: formaat max. 40 x 60 cm of 0,25 m²
 • Max 15 'grote' borden: formaat max. 2,45 x 1,22 m of 3,25 m²
 • Max 12 banners: Formaat max. 5 x 1 m
 • Max 1 bord per vast roosterbord (Kerkplein Driekoningen; Kerkplein Wijnendale; Kerkplein Don Bosco; Station; Hoek Noordlaan/Industrielaan): formaat max. 122 x 62 cm.

Werking roosterborden en evenementenborden:

 • Een lijst met de adressen (of het plaatsingsplan) van de borden moet bijgevoegd worden bij de aanvraag of ten laatste 1 maand voor het evenement gemaild worden naar: technischedienst@torhout.be
 • Plaatsing: ten vroegste 28 kalenderdagen voor het begin van het aangekondigde evenement.
 • Wegname: ten laatste 8 kalenderdagen na de laatste dag van het evenement.
 • De aanvraag moet ten minste 6 weken voor het evenement via het digitaal loket aangevraagd worden.
 • Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u de vergunning voor het plaatsen van evenementenborden per post.

Aanvraag evenementenborden en/of gebruik roosterborden