EFRO-project: Torhout werft en winkelt

Het Lokaal Bestuur Torhout haalde een Europees Project binnen, gekend als EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het biedt onze stad de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen i.v.m. lokale economie. Het is een combinatie van Vlaamse, West-Vlaamse en Europese subsidies.

In Torhout worden grote openbare werken uitgevoerd om de stadskern te vernieuwen. Over een periode van 3 jaar wordt het volledige centrum en de invalswegen aangepakt. De impact van deze werken op lokale handel en horeca is groot. Torhout wil van deze bedreiging echter een opportuniteit maken en zo nieuwe kansen creëren voor de lokale handel en horeca.

Torhout wil werken aan een versterkte en verweven kern, ook tijdens de werken van de stadskernvernieuwing. De handelskern wordt zoveel als mogelijk opgeschoven naar de Oostendestraat, waar de stad tijdelijk getroffen zaken wil herlokaliseren en ook nieuwe zaken wil aantrekken. Door de herlokalisatie hoopt de stad dat er zich na de stadskernvernieuwing nieuwe winkels zullen vestigen in de leegstaande panden in de Oostendestraat.

Om de aantrekkingskracht te verhogen worden de centrumstraten visueel aantrekkelijker gemaakt met aandacht voor gevels, groen en aankleding. Hierbij wordt ingezet op voldoende beleving.

Het EFRO-project Torhout werft en winkelt voorziet in begeleidingstrajecten voor handelaars tijdens de herlokalisatie en wil een methodiek en stappenplan ontwikkelen om steden en gemeenten te helpen om de lokale handel en horeca door grote infrastructuurwerken te loodsen.

In Torhout vertaalt dit zich op verschillende terreinen met de bedoeling de dynamiek van de handel en horeca te behouden. We kijken vooral naar:

  • De herlokalisatie van de winkelkern en het voorzien van de nodige beleving om de aantrekkingskracht te verhogen.
  • De gerichte communicatie en begeleiding van handelaars tijdens de werken.
  • Het ontwikkelen van een aangepast parkeerbeleid tijdens de openbare werken.
  • Het uitwerken van een visie voor de beleving in de kern zodat deze na de openbare werken volledig kan heropleven.
  • De monitoring van leegstand, parkeergedrag,... om het beleid waar nodig snel te kunnen bijsturen.