Een stage aanvragen in het woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum stelt zich open voor studenten zorgkunde, verpleegkunde, logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, animatie, maatschappelijk werker, logistieke hulp, keuken, kok, …. Deze studenten kunnen bij ons terecht voor een veelzijdig aanbod aan competenties. Elke Student krijgt een stage-mentor als aanspreekpunt die instaat voor de opvolging en groei.

Onze mentoren geven studenten de kans om zich te ontplooien en de nodige ervaringen op te doen binnen hun opleidingsgebied.

Voorwaarden

De stage-aanvragen gebeuren normaal gezien via de school of het opleidingsinstituut. Uiteraard kun je ook zelf als kandidaat-stagiair contact opnemen om je stage aan te vragen.

Procedure

Een stage-aanvraag gebeurt via mail woonzorgcentrum@torhout.be of telefonisch op nummer 050 22 12 22. Het stagecontract moet minimaal 1 week voor aanvang van de stage binnengebracht worden ter ondertekening.

Wat meebrengen

  • Stagemap opleidingstraject
  • Beroepskledij zoals afgesproken met school en badge

Meer info

Op de eerste stagedag worden de studenten verwacht om 8 uur aan het onthaal van het WZC voor een rondleiding. Samen worden praktische zaken overlopen (sleutel, kleerkastje,…) en worden de studenten begeleid naar de afdeling.

Indien je dit wenst kan je de informatiebundel downloaden.

Een goede evaluatie kan aanleiding geven tot een vakantiejob (weekend en vakantieperiodes).