Vast bureau

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

De samenstelling van het vast bureau is dezelfde als dat van het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is de voorzitter van het vast bureau.

De belangrijkste taken van het vast bureau zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW

Samenstelling