Commercieel strategisch plan

Na het vernieuwen van de stadskern wil het lokaal bestuur maximaal inzetten op een sterke lokale economie. Een jaar lang werkten we aan een commercieel plan dat nu klaarligt voor uitvoering. Het plan bevat doelstellingen en acties voor de komende vijf jaar.

Wie

Het plan kwam tot stand door een intensief participatietraject met heel wat handelaars, stadsdiensten, de proefploeg van Vlaio en het kernpunt van de POM West-Vlaanderen, gespecialiseerd in detailhandel. Een eerste actie is de starterspremie die in voege gaat in 2024.

De profploeg bracht het huidige handelsapparaat en het DNA van Torhout in kaart. Uit de studie kwamen drie grote kenmerken naar voren: jongauthentiek en dichtbij. Met die basis gingen we verder aan de slag. De Raad voor Lokale economie keurde het plan goed in juni. 

Wat

Kernwinkelgebied verfijnd

Het plan bevat heel wat doelstellingen en acties om uit te rollen over een periode van vijf jaar. Het kernwinkelgebied werd verfijnd en er werd een zogenaamde tijdelijke ruggengraat ingevoerd. In dit gebied wil de dienst Lokale Economie de winkels aaneenrijgen en een gezellige winkelsfeer creëren. De ruggengraat van het kernwinkelgebied reikt van de Stationsstraat, over het Conscienceplein en de Hofstraat richting Markt en Zwanenstraat tot aan het eerste stuk Oostendestraat en een stukje Burg.

Starterspremie

Een eerste actie die nu loopt is de starterspremie. Nieuwe ondernemers die een knelpuntwinkel starten in het kernwinkelgebied kunnen een premie ontvangen tot 5.000 (oranje zone) of 10.000 euro (ronde zone).

Met deze actie wil het Lokaal Bestuur het winkelaanbod in de stad verijkken en inspelen op de noden van de Torhoutenaar. Ontbreekt er geen doe-het-zelf-zaak of biowinkel?

Komende acties

Wat staat er nog op de planning? 

  • gevelrenovatiepremie 
  • pop-upbeleid
  • hogere leegstandstaks
  • campagne rond 'het verhaal van Torhout'
  • actie 'win je winkel'

Matchmakingevent

Op 1 februari organiseert het lokaal bestuur een matchmakingevenement. Daarop zullen ze het commercieel plan uitgebreid toelichten aan de Torhoutse handelaars en projectontwikkelaars. Zo willen ze bovendien ook meer inzetten op netwerking, zodat lokale handelaars elkaar kunnen versterken.