Aanspreekpunt Integriteit

In Torhout is er sinds kort een API, Petra Mores. Een API heeft een adviserende
rol en is een eerste contact bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Petra is
bereikbaar tijdens de kantooruren via 050 22 11 80 of per mal naar integriteit@torhout.be 

Wat doet het API?

Het API luistert naar jouw verhaal en probeert je situatie te begrijpen en in te schatten.

  • Het API bekijkt samen met jou hoe je de situatie het best aanpakt. Ze verwijst je eventueel door naar andere organisaties of informeert de juiste instanties.
  • Het API volgt de situatie samen met jou op tot alles afgehandeld is.
  • Het API doet alles altijd in overleg met jou.

Het API gaat discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als ze een melding krijgt die bedreigend lijkt, zal ze na overleg de politie of een andere instantie contacteren.

Grensoverschrijdend gedrag

Voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook is nergens plaats, ook niet in
onze sportomgevingen. Voel je of zie je dat een (fysieke / psychische) grens op een bepaalde manier overschreden wordt? Als sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene kan je terecht bij onze API, Petra Mores. Iedereen is vrij om Petra te contacteren, ook als jouw sportclub of federatie zelf een API heeft. 

Contact

Wil je een melding doen? Contacteer Petra via het formulier of per mail naar integriteit@torhout.be