Verminderd tarief kinderopvang

Ouders die gebruik maken van kinderopvang met een inkomen-gerelateerde bijdrage betalen een bijdrage die gebaseerd is op hun inkomen. Hiervan ontvang je een attest van Kind en Gezin.

Onder bepaalde voorwaarden betalen ouders een verminderd tarief.

Voor wie?

Ouders die de kinderopvang moeilijk kunnen betalen, hebben in bepaalde situaties recht op een individueel verminderd tarief of een OCMW-tarief.

Procedure

Kom met je attest verkregen van Kind en Gezin langs bij het sociaal huis, waar een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uitvoert. Op basis van dit onderzoek wordt beslist om je al dan niet een individueel verminderd tarief of een OCMW-tarief toe te kennen.

Als je recht hebt, geeft het sociaal huis het toegekende tarief door aan Kind en Gezin. Kind en Gezin maakt een nieuw attest met het aangepaste bedrag op en stuurt die naar jou op. Je bezorgt dit attest aan je kinderopvang.