Mobiele sociale kruidenier 'De Kommisje'

De Mobiele Sociale Kruidenier is een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Dit biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor de voormalige, achterhaalde voedselbankwerking.

Mensen met financiële moeilijkheden kunnen in het Sociaal Huis een winkelpas aanvragen. Met deze winkelpas kunnen mensen terecht in de Mobiele Sociale kruidenier, waar ze zelf hun producten kunnen uitkiezen. Er worden zowel gratis als te betalen producten aangeboden (beiden gelimiteerd per maand). 

Het aanbod wordt samengesteld uit lokale voedseloverschotten, FEAD-producten (Europa), bedeling voedselbank West-Vlaanderen (Kuurne) en aangekochte producten.

Sinds begin 2021 begon de Mobiele Sociale Kruidenier aan zijn gefaseerde opstart. De vaste locatie van de Mobiele Sociale Kruidenier opende in januari 2021 zijn deuren in de Beerstraat 24 Torhout, het voormalige ACV gebouw. Gaandeweg willen we dit initiatief breder bekend maken bij de doelgroep. We hopen tegen de zomer ook met het mobiele luik aan de slag te gaan: er werd een marktwagen aangekocht, waarmee we ook in de wijken van onze stad aanwezig zullen zijn.

Dit project werd mogelijk gemaakt door de bemoedigende subsidiering door Foodloose en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELDPO). Europa investeert zo mee in zijn platteland. 

Voor wie?

Je kan bij De Kommisje terecht nadat je door het Sociaal Huis wordt doorverwezen. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis onderzoekt je financiële situatie, en kijkt of je in aanmerking komt voor een winkelpas of crisispas.

Het maandbudget waarmee je als klant kan winkelen, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Een pas is minimum 1 maand en maximum 6 maand geldig. Daarna is hij verlengbaar door het Sociaal Huis.