't Hoge Water

Hoe kwam 't Hoge Water tot stand?

Een goed waterbeleid

Vanaf 2015 rolde het Lokaal Bestuur Torhout zijn waterbeleidsplan uit. In de jaren hiervoor werd de stad - vooral in het jaar 2012 - meermaals getroffen door wateroverlast.

In het waterbeleidsplan werden enkele kritieke punten onder de loep genomen. We duidden ook een aantal locaties aan waar er mogelijkheden waren tot waterretentie en -opvang.

Eén van deze locaties was de zone langs de Noordlaan.

Met de aanleg van het bufferbekken in deze zone kan de noordelijk gelegen ambachtenzone gebufferd worden en verhoogt de capaciteit om wateroverlast in te dijken. De uiteindelijke combinatie met wilde fauna en flora geven een extra meerwaarde aan het gebied.

Het landschappelijk verhaal

In dit project was naast de waterbeheersing, ook het landschappelijke verhaal belangrijk.

Het park ontstond uit de brede visie die de stadskernvernieuwing voor het Lokaal Bestuur Torhout met zich meebracht.

Zo willen we de groene, verborgen tuinen die er nu liggen in de binnenstad meer zichtbaar maken als groene entiteiten in de woonkern en de verbindingen naar de waardevolle groene clusters aan de rand van de stad optimaliseren.

In de binnenstad zullen 7 verborgen tuinen ontwikkeld worden. Aan de rand van de stad liggen op een boogscheut Wijnendale- en Groenhovebos. Dit park is een derde as die ontwikkeld werd en waarbij een groene long aan de rand van de Noordlaan ontstaat.

Meer raakvlakken

Het park heeft dankzij zijn diversiteit raakvlakken met verschillende aspecten van het lokale beleid.

  • Zo kadert het park in het trage wegen beleid en heeft het aandacht voor de zwakke weggebruiker.
  • Ook met het groen- en waterbeleid van de stad is er een link aangezien dit park een nieuwe groene long creëert die nuttig is als geluidsbuffer voor de omliggende woonwijken.

Waarom 't Hoge Water?

Via een wedstrijd gingen we op zoek naar een passende naam voor dit project. Elke bewoner kon zijn favoriete naam indienen. Via een jury werd de naam 't Hoge Water verkozen. Een verwijzing naar de wijk 't Hoge in de buurt en de verwijzing naar het doel van het bekken.

Dit project haalde ondertussen de prijs voor 'Natuur in je buurt' binnen.

Hoe ziet 't Hoge Water eruit?

Recreatie

't Hoge Water heeft heel wat recreatieve troeven. Zo is er:

  • Een vogelobservatie toren.
  • Een speelzone met fitnesstoestellen.
  • Een mountainbike parcours.
  • Een netwerk van wandel- en fietspaden. Zo kan je aansluiten op reeds bestaande fietsroutes zoals de Groene 62 en het fietsroutenetwerk richting Kinderboerderij d'Oude Smelterij. 
  • Een zone met volkstuinen (op termijn te realiseren).

Via natuurorganisaties kunnen er educatieve activiteiten georganiseerd worden op het park.

Landbouw

Tijdens droogteperiodes kunnen landbouwers een beroep doen op het bufferbekken. Zo is er een tappunt voorzien voor het afnemen van water uit het bekken.