OCMW

Het OCMW van Torhout biedt in allerlei en dikwijls erg uiteenlopende situaties hulp en bijstand aan ieder die daaraan, om welke reden ook, behoefte heeft. Zo wordt gepoogd de wettelijke opdracht van het OCMW te realiseren namelijk ervoor zorgen dat ieder een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een brede waaier van dienstverlening richt zich tot de gehele Torhoutse bevolking.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de website van het OCMW:

www.ocmwtorhout.be

 

Zoeken

 

Links