Kinderopvang

Wij voorzien opvang voor schoolgaande kinderen van 2.5 tot 12 jaar uit Torhout.

Wij willen een pedagogisch verantwoorde en kwalitatieve opvang bieden in een veilige en kindvriendelijke context.

 

 

 

Algemeen

Team

Openingsuren

Inschrijvingen

Tarieven

Praktische zaken

 Algemeen

 

1. IBO Jabedabedoe (Don Bosco)

Pastoriestraat 9
8820 Torhout
Tel. : 050 21 71 56

De kinderopvang heeft een capaciteit van 45 kinderen en wordt erkend en gesubsidieerd door K&G.

IBO Jabedabedoe voorziet ook voor- en naschoolse opvang in de revinzeschool (speelplaats en eetzaal).

De schoolopvang heeft een capaciteit van 60 kinderen en is gemeld bij K&G.

 

 2. IBO Skoebidoe (Sint-Henricus)

Rijksweg 38
8820 Torhout
Tel. : 050 23 08 30

De kinderopvang heeft een capaciteit van 22 kinderen en is gemeld bij K&G.

 

Terug

  Team

 

Het team (overkoepelend voor beide locaties) bestaat uit 12 begeleidsters (kinderverzorgsters of opvoedsters), 1 administratief medewerker en 1 coördinator.

Tijdens vakanties worden er sporadisch jobstudenten ingeschakeld.

De verantwoordelijke is niet altijd ter plekke aanwezig, maar er kan uiteraard steeds een afspraak gemaakt worden.

Terug

 

 

 

Openingsuren

 

IBO Jabedabedoe is open op schooldagen, vakantiedagen en schoolvrije dagen.

IBO Skoebidoe is open op schooldagen en schoolvrije dagen. De opvang is gesloten tijdens schoolvakanties.

Beide locaties zijn gesloten op feestdagen.

Tijdens de zomer (3 weken) en tussen kerst en nieuwjaar nemen wij collectief verlof.

Wij zijn steeds open voorschools vanaf 7.00 uur tot het begin van de lessen.

En naschools vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur.

 

Er is mogelijkheid tot flexibele opvang (voorschools vanaf 6.30 uur en naschools tot 19.00 uur) mits aanvraag op voorhand.

Hiervoor hebben wij onderstaande documenten nodig :

1. Aanvraagformulier flexibele opvang (zie bijlage)

2. Attest van de werkgever of het opleidingscentrum

 

 

 

Terug

   Inschrijvingen

 

Opgelet !
Enkel kinderen die geregistreerd zijn kunnen gebruik maken van de kinderopvang !

 

1. Registratie (opmaak kinddossier)

Er wordt, samen met een begeleidster, een kinddossier ingevuld en een rondleiding gegeven. Gelieve hiervoor, bij voorkeur per email, contact op te nemen met onze dienst :

IBO Jabedabedoe: begeleidingjabedabedoe@torhout.be

IBO Skoebidoe: skoebidoe@torhout.be

 

2. Inschrijving

Inschrijven is verplicht en moet schriftelijk gebeuren (per e-mail of door het inschrijfstrookje persoonlijk te bezorgen aan de begeleiding).

Schooldagen
Hiervoor kan er wekelijks worden ingeschreven (op maandag en dinsdag) voor de week daarop. Er kan nadien ook nog ingeschreven worden maar we kunnen niet garanderen dat er nog vrije plaatsen zijn.

Schoolvrije dagen en vakanties
Hiervoor kan er worden ingeschreven vanaf specifieke data, gelieve hiervoor de vakantiefolder te raadplegen (die verdeeld wordt via de scholen).

Bij het niet naleven van onze inschrijf- en annulatieprocedure kan er een toeslag worden aangerekend, hiervoor verwijzen we naar ons huishoudelijk reglement (zie bijlage).

 

Gelieve er begrip voor te hebben dat wij onze maximumcapaciteit niet kunnen overschrijden, de veiligheid van het kind staat steeds centraal.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

Tarieven

Voor- en naschools
● € 1 per begonnen half uur

Woensdagnamiddag
● ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur
● ofwel hanteren we het tarief van de schoolvrije dagen. Hiervoor berekenen we telkens het voordeligste tarief.

Vakantie en schoolvrije dagen
● bij verblijf van 3 uren of minder: € 4.59
● bij verblijf van 3 tot 6 uren: € 6.90
● bij verblijf van meer dan 6 uren: € 13

Vermindering van 25% wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden

Er kan sociaal tarief worden aangevraagd bij CAW Torhout of via de sociale dienst van het OCMW (75% korting). Gelieve hiervoor een kopie van het sociaal pasje binnen te brengen bij onze dienst.

De betaling verloopt via maandelijks facturatie. Domiciliëring is niet mogelijk.

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks (maart - april) worden de fiscale attesten verstuurd naar de ouders.

Terug

   Praktische zaken

 

  • De kinderen worden meestal onderverdeeld per leeftijd : peuters, kleuters (kriebels) en lagere schoolkinderen (rakkers).

  • Gelieve altijd, bij voorkeur schriftelijk, op voorhand te laten weten indien iemand anders dan voorzien uw kind zal afhalen.

  • De kinderen krijgen steeds de vrije keuze tussen vrij spelen of deelname aan geleide activiteiten (op woensdag en tijdens vakanties). Kinderen worden nooit verplicht tot deelname. Er is een groot aanbod aan spel- en knutselmateriaal voorzien. Tijdens langere vakanties zijn er sporadisch uitstappen, de ouders worden op voorhand op de hoogte gebracht.

  • Gelieve altijd schriftelijke toestemming te bezorgen indien kinderen alleen naar huis mogen.

  • Er worden geen warme maaltijden voorzien. Op woensdag en tijdens vakantiedagen dienen kinderen een lunchpakket mee te nemen. Er wordt verse soep voorzien.

  • Tijdens schoolvrije dagen en vakanties wordt zowel 's morgens als 's namiddags een gevarieerd tussendoortje (yoghurt, boterham met zoet beleg of charcuterie, fruit) voorzien. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen is dit inbegrepen in het opvanggeld. Buiten schoolvakanties wordt dit aangerekend op de factuur (onder 'extra's').

  • Indien er allergieën zijn waar we mee rekening moeten houden, gelieve dit te vermelden bij de begeleiding !

Hou zeker onze facebookpagina in het oog voor alle nieuwtjes ! yes

 

 

Terug

Zoeken

Contactinformatie

Initiatief Buitenschoolse Opvang Jabedabedoe Pastoriestraat 9 8820 Torhout (wijk Don Bosco)
Tel. 050 21 71 56
E-mail: kinderopvang@torhout.be
Voor een volledig overzicht van de naschoolse kinderopvang zie website : www.kinderopvangtorhout.be

 

Links