Buurtinformatienetwerk

 

logo BIN

 

 

 

Wat is een "BuurtInformatieNetwerk"

Het buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de gemeente.

Een BIN wordt geleid door een stuurgroep of 'coördinator' aan wie de eigenlijke organisatie wordt toevertrouwd. De coördinator zal optreden als aanspreekpunt. Hij is burger en maakt deel uit van de plaatselijke bevolking.

Enkele kenmerken van het BIN:

 • Lokaal
 • Kleinschalig
 • 24/24

De doelstellingen

 • Bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
 • Voorkomen van misdrijven
 • Bevorderen van de sociale controle
 • Verspreiden van de preventiegedachte
 • Verspreiden van preventietips

 

Om deze doelstellingen te bereiken zullen de BIN-partners wederzijds informatie uitwisselen en dit via een afgesproken communicatiemodel.

 

Hoe werkt het BIN?

 1. De BIN-formule sensibiliseert en motiveert de burgers om bij vaststelling van abnormale feiten, gedragingen, personen… dadelijk melding te maken bij de politie. De politie stelt zich aanspreekbaar op via de gekende invalspunten.
 2. De politie zal het bericht vakkundig waarderen en zo nodig bijkomende informatie inwinnen. De politie beslist op basis van de inhoud van de feiten, het tijdstip van melding, het slachtofferschap, de dreiging, … of de informatie nuttig is voor het BIN. Als dat het geval lijkt, stelt zij een BIN-bericht op.
 3. Het bericht wordt zo snel mogelijk en langs het afgesproken communicatiemodel ter beschikking gesteld van de BIN-leden.
 4. Het bericht zal uitnodigen en aanleiding geven tot voorkomend gedrag, waakzaamheid en opmerkzaamheid.

 

Wat doet het BIN-lid met de info?

 • Verhoogd waakzaam zijn
 • Verhoogd opmerkzaam zijn
 • Preventieve tips toepassen
 • Het bericht aan anderen laten kennen
 • Beveiligingssystemen controleren
 • Bij risicomomenten zijn eigendom bewoond maken (licht aanmaken…)

 

Wie zijn de partners van het BIN?

 1. De buurt- of bevolkingsgroep
  Als goede burger is iedereen betrokken bij een goede en veilige leefomgeving. Het BIN steunt evenwel op een aantal burgers uit de bevolkingsgroep die zich voor de sociale veiligheid willen inzetten en zich 'tot concrete invulling' willen engageren. Zij doen dit op eigen initiatief en vrijwillig. Alle inwoners van de gemeente kunnen deelnemen aan het project, zonder sociale, financiële of intellectuele barrières.
 2. De gemeente
  De lokale overheid vertegenwoordigt het maatschappelijk beleid en zal het partnership begeleiden. Daarnaast waken ze ook over de democratische en maatschappelijke integratie.
 3. De lokale politie
  De politie heeft de opdracht om voor de burgers de orde en veiligheid te handhaven. Hiertoe beschikt zij over de nodige vakkennis en zijn zij opgeleid om met daders en risico's om te gaan. Vanuit hun professionele gedrevenheid zijn zij een noodzakelijke partner in het BIN.
  Binnen de lokale politie treedt een gemachtigde politiebeambte als aanspreekpunt op voor het overleg en de invulling van het politiepartnership.
  Deze persoon en de coördinator zijn samen de spilfiguren binnen het BIN.

 

 

 

Aansluiten bij het BIN Torhout?

per mail op bintorhout@outlook.com

of via Lokale politie Kouter “Wijkpolitie Torhout” 050 23 18 60 
 

Relevante Links

 

Lokale politie

Federale politie

Zoeken

 

Links