Zwerfkatten

Heb je overlast van zwerfkatten? Wil je dit graag melden? Klik hier

Procedure

Zwerfkattenbeleid

Zwerfkatten zorgen vaak voor overlast. Ze doen hun behoefte in zandbakken, in tuinen, krabben vuilniszakken open,… Dit alles gaat vaak gepaard met milieuhinder en bezorgdheid.
Sterilisatie of castratie is de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan.


De nieuwe wet, die sinds 1 september 2014 van kracht is, bepaalt dat particulieren die een volwassen kat of een kitten willen weggeven of verkopen, het dier eerst moeten laten steriliseren of castreren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal zwerfkatten drastisch afneemt en asielen niet overstelpt worden met nieuwe aanvragen.


Het stadsbestuur beschikte reeds over een uitgeschreven zwerfkattenbeleid, maar stuurde dit nog wat bij.

Een vrijwilliger-coördinator is aangesteld om de zwerfkattenproblematiek op het grondgebied van het Lokaal Bestuur Torhout aan te pakken. Systematisch zal de technische dienst in samenwerking met de vrijwilliger-coördinator zwerfkatten vangen. Gevangen zwerfkatten zullen vervolgens door Torhoutse dierenartsen behandeld en verzorgd worden. De behandelde zwerfkatten worden daarna door het personeel van de technische dienst teruggezet op de plaats waar ze zijn gevangen.


Voor elke probleemzone wordt gewerkt met een vrijwilliger. Enkel de vrijwilligers die in het bezit zijn van een voederpasje mogen op aangeduide, openbare voederplaatsen zwerfkatten beperkt en onder strikte voorwaarden voederen. Hij of zij is verantwoordelijk voor deze plaats en moet ze proper en net houden!


Opgelet! Dit geldt enkel en alleen voor vrijwilligers die over een officieel voederpasje van het stadsbestuur beschikken! Voederen van zwerfkatten is immers verboden! Vele burgers geven deze dieren toch uit medelijden voedsel. Door de aanstelling van vrijwilligers die de zwerfkatten verzorgen, hoeft niemand zich nog zorgen te maken over het welzijn van deze dieren.