Zorgbeleid

“Kunstacademie Torhout wil nu en in de toekomst blijven vernieuwen met een open geest, met oog voor de dingen en mensen om hen heen. Diversiteit is daarbij een basiswaarde. De kunstacademie ziet haar engagement als een taak in de maatschappij, omdat ze overtuigd is dat het ontwikkelen van creatieve talenten een meerwaarde betekent in de zelfontplooiing van mensen.”
Deze woorden uit ons 'Artistiek Pedagogisch Project' zetten we om in de praktijk met een specifiek zorgbeleid!

Allereerst bieden we voor elke leerling muziek die achterstand oploopt omwille van ziekte of afwezigheid, een zorguurtje aan. Op vraag of na voorstel van de leerkracht, kan elke leerling tijdens dat uur individuele begeleiding krijgen. 

Daarnaast bieden we voor leerlingen met specifieke noden individuele trajecten aan. In samenspraak met alle betrokken leerkrachten, de ouders en met de directie wordt een specifieke leerlijn op maat gemaakt. Hierbij kan de focus bij het individuele traject uitgaan naar een aangepast pakket van leerdoelen. Dit zowel voor jongeren als voor volwassenen. Echter, er zijn ook leerlingen die meer nood hebben aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen terecht in muziekatelier waar de groepen heel wat kleiner zijn en de leerstof bijzonder visueel en bevattelijk wordt aangebracht. 

Verder staan onze deuren ook open voor volwassenen met een beperking. Zij kunnen terecht in onze beeldateliers waar de groepsgrootte en methodieken aangepast zijn. 

De Kunstacademie ontvangt alle jongeren en volwassenen met een beperking, biedt hen kunst aan in alle domeinen en zet initiatieven op om hen de kans te geven kunst te ontdekken. Immers, de Kunstacademie hecht belang aan het welbevinden van iedereen die aan de school verbonden is.

Voor deze extra ondersteuning steeds contact opnemen met secretariaat en/of directie!