Fases bezoekregeling Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Het contact met familie of vrienden is essentieel voor het welbevinden van de bewoners van Woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Om de bewoners en het personeel maximaal te beschermen tijdens deze coronapandemie, werkt het woonzorgcentrum met kleurfases. Momenteel wordt fase oranje verder aangehouden.

Fase oranje

 • In de oranje fase wordt het bezoek beperkt tot 2 vaste bezoekers (altijd dezelfde) per bewoner.
 • De bezoekers moeten op voorhand geregistreerd worden en enkel deze 2 personen kunnen een kamerbezoek brengen.
 • Na een maand kan er gewisseld worden en kunnen indien gewenst 2 andere personen zich registreren als vaste bezoeker.
 • Registreren als vaste bezoeker kan via het onthaal van het woonzorgcentrum: onthaal.woonzorgcentrum@torhout.be of 050 22 12 22.
 • Voor wie niet geregistreerd is als vaste bezoeker, zijn er praattafels te beschikking. Klik hier om een praattafel te reserveren. Wie moeite heeft met het reserveren van een praattafel kan steeds contact opnemen met het onthaal van het woonzorgcentrum.

We zijn tevreden vast te stellen dat de meeste geregistreerde bezoekers zich strikt aan de geldende voorzorgsmaatregelen houden. Mede dankzij jullie inzet, zijn we er van overtuigd dat wij ondanks de stijgende cijfers in de omgeving de huidige oranje fase kunnen aanhouden. Het contact met familie of vrienden is essentieel voor het welbevinden van onze bewoners.

Wanneer overschakelen naar de volgende fase?

In overleg met het corona-coördinatieteam van het lokaal bestuur werd bekeken wanneer we het best overgaan naar de rode fase voor onze bezoekregeling. De rode fase gaat pas in vanaf 250/100.000 besmettingen op het grondgebied Torhout (wekelijks) en wordt opgedeeld in 2 deelfases. Voor meer details over de verschillende fases zie onderstaand overzicht (Bijlagen).

Op bezoek? Volg strikt de gemaakte afspraken!

Om de huidige oranje fase te kunnen aanhouden en om onze bewoners en het personeel maximaal te beschermen, blijven we uiteraard ten stelligste rekenen op jullie verdere medewerking.

Voor de enkelingen die zich minder strikt aan de gemaakte afspraken houden willen we deze nog eens herhalen:

 • Draag een chirurgisch mondmasker (mond en neus bedekt!) van bij het betreden tot het verlaten van het WZC (dus ook op de kamer!).
 • Zorg voor maximale handhygiëne.
 • Gebruik enkel het sanitair op de kamer.
 • Ga steeds rechtstreeks naar de kamer. Het betreden van gemeenschappelijke ruimtes is niet toegelaten!
 • Vermijd contact met andere bewoners / familieleden.

We rekenen er op dat je niet op bezoek komt, als je:

 • je minder goed voelt.
 • de laatste 14 dagen in contact bent gekomen met een besmet persoon.
 • in de laatste 14 dagen bent teruggekeerd uit een rode of oranje zone.

De bezoekers die zich niet aan de gemaakte afspraken houden, zullen hierop aangesproken worden en kunnen het statuut van geregistreerde bezoeker verliezen.

Wanneer kan je als geregistreerde bezoeker op bezoek komen?

Er is bezoek mogelijk voor de geregistreerde bezoekers:

 • elke weekdag tussen 9u30 en 11u30 en tussen 13u00 en 16u00,
 • op zaterdag tussen 9u30 en 11u30,
 • op zondag van 14u tot 16u.

Indien het echt onhaalbaar is om als geregistreerde bezoeker langs te komen binnen deze uren, kan je, mits de nodige motivering, een bezoek aanvragen buiten deze uren. Dit kan 2 keer per week. Neemt hiervoor contact op met het onthaal (050 22 12 22 - onthaal.woonzorgcentrum@torhout.be). Enkel na een bevestiging is bezoek buiten de openingsuren mogelijk.

Wanneer en hoe kan je als niet-geregistreerde bezoeker een praattafel inplannen?

De niet-geregistreerde bezoekers kunnen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag een praattafel boeken. Klik hier om een praattafel te reserveren.

Indien een bezoek aan de praattafel niet vlot verloopt (bv omwille van gehoorproblemen), vragen wij contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige. Er wordt gekeken of er een alternatief kan aangeboden worden.

Algemeen nummer 050 22 12 22
De Plataan Dhr. Vanlerberghe Nicolas
Niveau 1 Mevr. Deleye Daniëla - Dhr. Bart Dupon
Niveau 2 Mevr. Vandewalle Saskia - Dhr. Hans Langedock

Wij danken jullie alvast voor jullie blijvende inzet, begrip en steun!

Het Woonzorgteam

Gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020 9.07 u.