Wisselparking vanaf 27 februari op randparking De Mast voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs

Leerlingen van het buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van het geregeld busvervoer aangeboden door Vlaanderen.

Doordat deze bussen vertrekken vanop verschillende locaties, leerlingen meenemen uit verschillende scholen en daarna wegrijden naar alle windrichtingen hebben we in Torhout heel veel schoolbussen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

Samen met de schooldirecties van de betrokken scholen werd gezocht naar een veilige oplossing. Zo zal randparking De Mast vanaf maandag 27 februari ingezet worden als wisselparking voor de leerlingen die gebruikmaken van het geregeld leerlingenvervoer

Onveilige situaties oplossen

Voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs wordt vanuit Vlaanderen busvervoer aangeboden. Na heel wat reacties van ouders vorig jaar is dit busvervoer heel sterk uitgebreid en zijn er voor de Torhoutse scholen voor buitengewoon onderwijs 12 bussen die elke morgen en avond de leerlingen ophalen en terugbrengen. 's Morgens is dit geen probleem omdat het ophalen van de leerlingen redelijk gespreid verloopt. 's Avonds worden al de leerlingen op hetzelfde moment opgehaald. Deze bussen zorgen in de Bruggestraat voor heel wat verkeerproblemen en onveilige situaties. Dit valt samen met het einde van de andere Torhoutse scholen, waarbij heel veel leerlingen zich te voet of met de fiets in het verkeer begeven of opgehaald worden met de auto.

Randparking De Mast als wisselparking voor schoolbussen

Het Lokaal Bestuur Torhout werkte samen met de betrokken schooldirecties een project uit waarbij randparking De Mast gebruikt zal worden als wisselparking voor deze bussen.

  • De leerlingen worden met 1 of 2 bussen opgehaald op de 3 locaties (Bruggestraat - Torretjes, Bruggestraat - Tordale en Groenhove) van de scholen, daarna worden ze naar randparking De Mast gebracht waar ze verdeeld worden over 9 bussen die van daaruit dan vertrekken naar alle richtingen.
  • Het wisselen zal plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur en op woensdag van 11.30 tot 12.30 uur.
  • Tijdens deze momenten kan dit enige hinder veroorzaken op randparking De Mast. De scholen en de busbegeleiders doen er alles aan om de overstap zo snel, zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
  • De leerlingen wisselen van bus in het deel van de parking dat niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer.
  • Na het wisselen rijden de bussen weg via de verkeerslichten in de Industrielaan-Noordlaan of via de rotonde Bruggestraat -R34.
Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023 8 u.