Werken Brugsebaan (N32) tussen Torhout en Lichtervelde

Op de Brugsebaan (N32) in Lichtervelde worden er riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd.

Stand van zaken

Vanaf woensdag 6 januari starten de rioleringswerken in de Brugsebaan in de rijrichting van Torhout. Dit is fase 2B.

De bestaande omleiding blijft behouden. Het verkeer richting Torhout moet een kleine S-bocht maken om langs de linkse kant van de rijweg verder te rijden (zie kaartje hiernaast). Daar ligt ondertussen de onderlaag asfalt.

In de Kortemarkstraat (fase 3) en in de Brugsebaan tussen de Kortemarkstraat en de rotonde (fase 5A) is de aannemer bijna klaar met de aanleg van de riolen. Daarna start hij met de afwerking van de bovenbouw.

De volledige werken (riolering en heraanleg rijrichting Torhout en aanleg kruispunt N32 – Ringlaan) duren vermoedelijk tot eind 2021.

Waarmee moet je rekening houden?

Om de hinder voor het verkeer te beperken, worden de riolerings- en wegeniswerken in verschillende fases uitgevoerd. Per fase is een aangepaste omleiding voorzien (zie kaartjes in het document in bijlage).

Bereikbaarheid:

  • Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk.
  • Op de N32 is doorgaand verkeer mogelijk van Roeselare richting Torhout.
  • Gemotoriseerd verkeer van Torhout richting Lichtervelde en Roeselare rijdt om via de E403. In de Slinger- en de Bakvoordestraat geldt er eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. De Slingerstraat kan enkel ingereden worden vanaf de Roeselaarseweg. De Bakvoordestraat kan enkel ingereden worden via de Slingerstraat en de Ieperse Heerweg.
  • Fietsers kunnen omrijden via de Sneppestraat en de Bollestraat en via de Slingerstraat en de Bakvoordestraat.

Door de werken op de Brugsebaan heeft De Lijn het traject van lijn 74 (Brugge - Torhout - Lichtervelde - Roeselare) aangepast.

Volgende haltes worden tijdelijk niet bediend: De Sneppe (Torhout), Kruiskalsijde, Jive, Station Achterkant, Jive, Kruiskalsijde (Lichtervelde).

Er zijn tijdelijke haltes voorzien in de Sneppestraat (Torhout) en Station Perron 2 (Lichtervelde).

In de andere richting rijden de bussen langs het normale traject.

Waarom deze werken?

Aquafin legt in de Brugsebaan, tussen de Ringlaan en de Industrieweg, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van ruim 40 woningen, dat nu nog ongezuiverd in de grachten loopt, wordt in een vuilwaterriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Kortemark. Daar wordt het gezuiverde water geloosd in de Handzamevaart.

Tegelijk zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van het deel van de Brugsebaan waar de rioleringswerken worden uitgevoerd. De bestaande rotonde met de Ringlaan wordt vervangen door een verkeersveilig kruispunt met driekleurige verkeerslichten. Verder wordt ook het kruispunt met de Kortemarkstraat veiliger gemaakt. Ook hier komen driekleurige verkeerslichten. 

Meer informatie

Bekijk hier een filmpje met meer info over de werken

Of surf naar de website van Aquafin.

Gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2020 0 u.